Login

Maxrato of Skyfire

Skald's Helm
Skald's Bolstered Cloak
Skald's Viscious Charm
Skald's Bolstered Charm
Skald's Viscious Earring
Skald's Bolstered Earring
Skald's Mantle
Maxrato
Skald's Furious Necklace
Skald's Tunic
Skald's Furious Ring
Skald's Bracers
Skald's Bolstered Ring
Skald's Gauntlets
Skald's Furious Bracelet
Skald's Pants
Skald's Viscious Bracelet
Skald's Boots
Skald's Viscious Belt
Eidolon Iron Rations
Eidolon Ale
Skald's Axe
Skald's Dagger
Skald's Bow
Adventurer's Ammo Pouch